Splošni pogoji

1. Splošne določbe

Pred uporabo portala zlatilev.si in storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev uporabe, preberite spodaj navedene Pogoje poslovanja in pravila, ki veljajo za vsakogar, ki dostopa do spletnega portala in spletne ter mobilne aplikacija zlatilev.si. Kdor se poslužuje spletne strani ali aplikacije, prevzame tako splošne poslovne kot tudi uporabniške pogoje. Objavljeno vsebino uporablja vsak na lastno odgovornost. Z uporabo spletnega mesta zlatilev.si, vsak uporabnik izkaže, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja. Ob nestrinjanju z njimi, portala in storitev ne sme uporabljati.

Ti splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in določajo pogoje poslovanja, pravice in obveznosti med podjetjem GOSTILNA "ZLATI LEV" GORAN HORVAT S.P., Vodnikov trg 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju zlatilev.si) in uporabniki, ponudniki obiskovalci in oglaševalci.

Zaradi stalnega izboljševanja in širitve naših storitev si zlatilev.si pridržuje pravico, da pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi o tem prej obvestil ponudnike, uporabnike, obiskovalce in oglaševalce. Priporočamo, da jih občasno preverite. Vse spremembe bodo objavljene na spletem mestu zlatilev.si in začnejo veljati z dnem objave.

2. Informacije za sodišča, oblasti, osebe javnih organov in tretje osebe

Uporabnik se nepreklicno strinja, da lahko zlatilev.si v primeru, če sodišče, oblasti ali tretja oseba domnevajo, da nek uporabnik na spletni strani zlatilev.si krši pravila, ki omenjeni strani škodijo, podatke in informacije, ki so znani o uporabniku posreduje sodišču, javnim organom, zlasti organom za telekomunikacije ter drugim. zlatilev.si je upravičena, da takšno dejanje prijavi pristojnim organom.

3. Namen delovanja zlatilev.si in odgovornosti

Namen delovanja spletne strani zlatilev.si je omogočanje uporabnikom naročanje in oddajo naročil za hrano preko spleta. Natančna vsebina in sestava storitev je spremenljiva. Zlatilev.si si prizadeva za ažuriranje vsebine in sestave.

4. Pogodbe in splošna določila za odstop od pogodbe

Z registracijo obiskovalcev na zlatilev.si je sklenjena pogodba med uporabnikom in zlatilev.si glede sprejetja teh Pogojev poslovanja. V primeru razlik med navedenimi splošnimi pogoji in določili pogodbe, veljajo določila pogodbe. Uporabnik lahko z zlatilev.si kadarkoli prekine pogodbo. V tem primeru mora poslati obrazec preko elektronske pošte. Ob uporabnikovi prekinitvi pogodbe, lahko zlatilev.si odpove in izbriše uporabniški račun.

5. Uporabniki portala in odgovornosti

Uporabnik, ki želi izkoristiti funkcionalnost portala zlatilev.si in preko le tega naročati hrano na dom, se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik, pridobi pravico do nakupa - oddaje naročila in avtomatsko sprejme te pogoje ter soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov, na način, ki je opisan v Politiki zasebnosti.

Vsak uporabnik prejme ob registraciji na e-pošto potrdilo o uspešni registraciji. Z registracijo potrjujete, da ste posredovali resnične, točne in popolne osebne podatke. Izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano. Ob registraciji prejmete zlatilev.si račun, ki je sestavljen iz e-poštnega naslova uporabnika in gesla in vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani. Odgovorni ste za zaupno vodenje tega gesla pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb in sprejemate posledice, ki lahko nastanejo, če izberete geslo, ki ga lahko drug uporabnik enostavno ugane ali se ne odjavite iz sistema na računalniku, do katerega imajo dostop tudi drugi. Svetujemo vam, da svojega gesla ne delite z nikomer. Uporabnik je odgovoren za vse uporabe iz njegovega računa. Morebitne kršitve ali zlorabe identitete se prijavi pristojnim organom.

6. Oddano naročilo, izpolnitev in odpoved naročil

Oddano naročilo je potrditev, da naročujete dostavo izdelkov in ste jih dolžni plačati v celoti tistemu dostavljavcu, pri katerem ste na podlagi platforme zlatilev.si, naročilo oddali. Sprememba naročila se lahko izvede najkasneje 3 minute po oddaji naročila, tako, da po telefonu pokličete gostilno Zlati lev (telefonska se nahaja na vrhu strani). Ponudnik je dolžan hrano tudi dostaviti. V izrednih primerih, ko zaradi kakšnih okoliščin naročila ni mogoče dostaviti v določenem času, je ponudnik dolžan o tem naročnika tudi obvestiti. Izpolnitev naročila na podlagi oddanega naročila je vedno stvar dostave hrane na dom in uporabnika portala, enako velja za postopek plačila.

7. Cene in načini plačila

Uporaba storitev platforme zlatilev.si je za uporabnike popolnoma brezplačna. Naročeno blago plačate neposredno dostavljavcu ob dostavi z gotovino oziroma z v naprej dogovorjenim drugim načinom plačila ali pa direktno v gostilni, če ste namesto dostave naročili, da boste hrano prevzeli v gostilni. Vse cene na spletnem portalu so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni to drugače zapisano. Cene so takšne kot kotirajo na tej spletni strani, le v nekaterih primerih lahko izključujejo stroške dostave oziroma embalaže. V tem primeru bo s strani ponudnika manjkajoči znesek dodan skupni ceni. Informacije o ceni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ceniki na portalu zlatilev.si so zgolj informativne narave.

Portal vsebuje veliko število menijev in izdelkov, zato je vedno mogoče, da imajo nekateri navedeno napačno ceno ali naziv. Trudimo se, da je napak čim manj, toda ne zagotavljamo pravilnosti in nismo obvezani do nikakršnega nadomestila v zvezi z nepravilno ceno oziroma drugimi nepravilnostmi.

8. Dostopnost

Uporabniku je znano, da je delovanje storitev, ki jih ponuja zlatilev.si odvisno od pravilnega delovanja prepredenih mrež telekomunikacijskih in internetnih storitev, ki delujejo neodvisno od zlatilev.si. Zlatilev.si si prizadeva ohranjati dostopnost do storitev in izdelkov na visokem nivoju.

9. Prepovedi

Zlatilev.si je upravičen do tega, da uporabniku zapre račun in mu izbriše posredovane oziroma shranjene vsebine, če je uporabnik posredoval ali shranjeval prepovedane vsebine. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico, da kadar koli, za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, ukine uporabniški račun posameznika, če meni, da je to potrebno.

10. Kršitve

Zlatilev.si ima pravico uporabniku onemogočiti uporabo spletnih storitev z izklopom uporabniškega računa in mu zbrisati vse posredovane oziroma shranjene vsebine/podatke, če je uporabnik shranil oziroma posredoval prepovedane vsebine, če uporabnik ob registraciji ni izpolnil svojih obveznosti, oziroma če zlatilev.si z utemeljenim razlogom to sumi ali pa če uporabnik s svojo identiteto zavaja zlatilev.si.

11. Objava podatkov

Čeprav se upravitelj trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Objavljene informacije o izdelkih na tej spletni strani ne zagotavljajo njihovo dostopnost.

12. Prepovedane vsebine

Brez izjeme je na spletnem portalu zlatilev.si prepovedano uporabljati ponujene storitve, za oddajanje ali shranjevanje nezakonitih vsebin. Prepovedane storitve so tiste, ki kršijo zakonite prepovedi, vsekakor so to tiste, ki imajo pornografsko, nacistično, žaljivo, rasistično, sovražno do tujcev, poniževalno, še posebej spolno poniževalno, blasfemično (bogokletno), diskriminacijsko, diskreditirajočo, politično ekstremno ali moralno nizkotno vsebino. Prepovedano je tudi uporabljati zasebna sporočila za prenos množičnih sporočil komercialne narave, zlasti za pošiljanje nenaročenih sporočil v skladu z zakonom o telekomunikacijah ali za pošiljanje večjega števila sporočil, v smislu nezaželene pošte ali bombardiranja s sporočili.

13. Izključitev odgovornosti

Zlatilev.si ne odgovarja, če pride na spletni strani do napake v podatkih ali če ti podatki niso posodobljeni. Zlatilev.si opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost. Zlatilev.si ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi, uporabniku ali tretjim osebam nastale zaradi neresničnih, napačnih, zavajajočih ali neažurnih podatkov na spletni strani. Po najboljših močeh se trudimo zagotoviti najbolj točne podatke, vendar uporabnike portala opozarjamo, da je vsebina zgolj informativnega značaja, zato ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihovo točnost. Zlatilev.si si pridržuje pravico do pravopisnih, redakcijskih in drugih popravkov podatkov, ki mu jih posreduje uporabnik, vključno z grafičnim materialom ter do njihove uskladitve s tehničnimi karakteristikami portala. Zlatilev.si ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale ponudniku zaradi delovanja tretjih oseb. Zlatilev.si ne zagotavlja stalne razpoložljivosti naročilne platforme oz. neprekinjenega delovanja brez napak. Za izgubo naročil ali podatkov, ne glede na to, kateremu področju pripada, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Pri tehničnih motnjah se bo zlatilev.si potrudil, da delovanje kar najhitreje ponovno vzpostavi.

Uporaba storitev portala in posredovanje podatkov zlatilev.si sta prostovoljna. Zlatilev.si ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku nastale zaradi objave podatkov, ki se nanašajo na ponudnika, na portalu ali v drugih sredstvih objavljanja in komuniciranja.

14. Avtorsko pravo

Uporabnik dopušča portalu zlatilev.si uporabo njegovih prenesenih oz. shranjenih vsebin v okviru delovanja spletnega portala. Vsi podatki ter ostala gradiva, ki so objavljena na zlatilev.si, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in jih uporabnik lahko uporablja zgolj v lastne namene. Podatke ni dovoljeno posredovati naprej brez soglasja avtorjev oziroma lastnikov spletnega portala zlatilev.si.

15. Politika zasebnosti

Zlatilev.si spoštuje Vašo zasebnost in se zavezuje k varovanju osebnih podatkov vseh obiskovalcev spletnega portala zlatilev.si. Pridobljene podatke bomo, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih uporabili v druge namene. zlatilev.si se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani. Da bi preprečili kakršno koli zlorabo pridobljenih podatkov, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Internet je navkljub varnostnim ukrepom nepredvidljiv medij, zato zlatilev.si ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov. V spletno informacijskem sistemu zlatilev.si obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje. Za zaščito podatkov na teh spletnih straneh ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Podatki, ki jih zbiramo in njihova uporaba

Pri postopku registracije uporabnikov spletnega mesta zlatilev.si potrebujemo nekatere vaše osebne podatke: E-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kontakt ter ostale podatke, vnesene v obrazce na spletnem naslovu zlatilev.si. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu ter administraciji storitev. Zlatilev.si ne odgovarja za točnost podatkov vnesenih s strani uporabnikov.

Pridobljene podatke bo ponudnik uporabljal ali razkril le z vašim privoljenjem oziroma v primeru, da je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Z registracijo na spletnem mestu soglašate z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja vaših osebnih podatkov na način, ki je opisan v politiki zasebnosti. Ob izbiri gesla, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani ste odgovorni za zaupno vodenje tega gesla. Svetujemo Vam, da svojega gesla ne delite z nikomer. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva od ponudnika storitev, da njegove osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov ponudnika. V kolikor bi želeli, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta zlatilev.si, nam to prosimo sporočite na podpora@zlatilev.si.

Piškotki Med brskanjem po spletni strani zlatilev.si, se piškotki (datoteke z informacijami) nalagajo na vaš trdi disk. Piškoti so majhni deli podatkov, ki jih vaš spletni brskalnik preko strežnika shrani na trdi disk vašega računalnika, z namenom sledljivosti. Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani in sami po sebi ne vsebujejo nobenih osebnih identifikacijskih informacij. Vključujejo varno identifikacijsko kodo, ki jo uporabljamo, da Vaše osebne podatke povežemo z Vami, kadarkoli se ponovno vrnete na naše spletno mesto. Piškotki Vam omogočajo lažjo prijavo in uporabo spletnih strani med prihodnjimi obiski. Če je Vaš brskalnik nastavljen tako, da ne sprejema piškotkov, nekaterih funkcij ali storitev na naši spletni strani ne boste mogli uporabljati. Prosimo upoštevajte, da lahko naši oglaševalci uporabljajo piškotke nad katerimi nimamo nadzora in za njih ne prevzemamo nobene odgovornosti. Za več informacij o piškotkih si lahko ogledate www.microsoft.com/info/cookies.htm. Ta stran vsebuje navodila o tem kako sprejeti, zavrniti ali odstraniti piškotke. Spremembe naše politike zasebnosti Zaradi stalnega izboljševanja in širitve naših storitev, se lahko ta politika zasebnosti spremeni, zato Vas prosimo, da jo občasno preverite. Vse spremembe naše politike zasebnosti, bodo objavljene na spletni strani in stopijo v veljavo z dnem objave. Kontakt V primeru vprašanj, pripomb ali zahtev v zvezi z našo uporabo Vaših podatkov, smo za Vas dosegljivi preko spletnega obrazca Kontakt.

16. Pravni poduk

Z oddajo naročila smatramo, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala zlatilev.si in jih v celoti sprejema. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih splošnih Pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Mariboru.

17. Pritožbe in spori

Zlatilev.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova podpora@zlatilev.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno (veljavnost od 12.09.2016).

18. Pošiljanje reklamne elektronske pošte

Vsak uporabnik, ki se registrira na spletni strain www.zlatilev.si, dovoljuje podjetju GOSTILNA "ZLATI LEV" GORAN HORVAT S.P., ki je skrbnik spletnega portala zlatilev.si, da mu na elektronski naslov, ki je bil naveden pri registraciji, tedensko pošlje tedensko ponudbo hrane ter občasno pošilja reklamna elektronska sporočila, kjer bodo predstavljene novosti, posebne ponudbe, akcije ali splošne novice o dogajanju na portalu zlatilev.si. V vsakem reklamnem elektronskem sporočilu ima uporabnik možnost, da se s klikom na povezavo odjavi od prejemanja tovrstne reklamne elektronske pošte.